Cơ cấu tích điểm thăng hạng và quyền lợi của thẻ thành viên


Bậc 1: VIP

Điều kiện: Tích đủ 200 điểm ( tương đương sử dụng 2 triệu để được nâng lên hạng VIP )

Quyền lợi:

Tặng ngay 1 bình giữ nhiệt GN1-GN8

Giảm 5% trên tổng bill thanh toán về sau

Bậc 2: VVIP

Điều kiện: Tích đủ 500 điểm ( tương đương sử dụng 5 triệu để được nâng hạng, chỉ sử dụng thêm 3 triệu tính từ hạng VIP)

Quyền lợi:

Tặng ngay 1 bình giữ nhiệt (Khách hàng có quyền tự chọn mẫu mình thích)

Giảm 10% trên tổng bill thanh toán về sau.